Uw kind zich bewust laten worden van hetgeen wel lukt, zodat uw kind de eigen kracht herkent.

Praktijk Kompas kan uw kind verder helpen Soms gaat het leren op school niet als verwacht. Ondanks extra inspanningen van uw kind, de leerkracht en uzelf, blijft er sprake van moeilijkheden met leren. Er komt niet uit wat er in zit. Een kind met leermoeilijkheden verliest vaak de eigen kracht uit het oog. Het plezier en de motivatie om te leren verdwijnen. Soms ontstaan er problemen met het gedrag. Kinderen kunnen ook faalangst ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft een eigen manier van leren. In de begeleiding neem ik deze eigenheid als uitgangspunt. Juist om uw kind zich bewust te laten worden van hetgeen wel lukt, herkent het zijn eigen kracht. Met vertrouwen staat uw kind weer open voor instructie en ontstaat er de mogelijkheid tot ontwikkeling en leerplezier!

Ieder kind is uniek
en heeft een eigen manier van leren

 

Specifieke doelgroepen, zoals  kinderen met ADHD, ADD, hoogbegaafdheid en autisme hebben mijn bijzondere aandacht; ik blijf mij ontwikkelen om deze doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden.

Remedial teaching

 

Voor leerlingen met

• rekenproblemen (dyscalculie)

• leesproblemen(technisch en begrijpend lezen)

• taal/spellingproblemen(dyslexie)

 

Remedial Teaching(RT) betekent letterlijk ‘herstellend leren’. Met de persoonlijke hulpvraag van u en uw kind ga ik aan de slag. Samen zetten we de leermoeilijkheden om in vaardigheden die uw kind nog kan ontwikkelen. RT is maatwerk, de begeleiding is daarom individueel. De eigen leerstijl en interesses van uw kind zijn samen met de te ontwikkelende vaardigheden uitgangspunt voor het handelingsplan. RT verschilt wezenlijk van bijles. Tijdens bijles wordt de leerstof, vaak met groepjes leerlingen, extra herhaald en uitgelegd.

 

Bijles

 

• voor basisschoolleerlingen

• voor leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs

Het gaat hier om het bijspijkeren van een of meerdere vakken, het herhalen en uitleggen van de leerstof.

 

 

De nadruk ligt vooral
op het plezier in leren

Trainingen

 

Citotraining

Voor leerlingen uit

• groep 7 van het basisonderwijs

• groep 8 van het basisonderwijs

In kleine groepjes kan er gewerkt worden aan onderdelen van de Entree/Cito-toets. Door spelenderwijs met de opgaven en de manier van vragen te werken neemt de spanning rondom deze toets vaak af.

 

Training studievaardigheden

Snel leren = leuk leren

Voor leerlingen VO/MBO/HBO/WO

• die het lastig vinden hun huiswerk te plannen en te organiseren
• met concentratieproblemen
• die het plezier in leren zijn kwijtgeraakt
• die meer kunnen dan ze laten zien

 

In 6 lessen leert men:

• 2 tot 4 keer sneller lezen
• meer en makkelijker onthouden
• beter plannen en organiseren
• samenvatten met mindmaps
• geheugentechnieken en leren leren

 

Op weg naar het voorgezet onderwijs

Voor leerlingen die naar voortgezet onderwijs gaan of in de brugklas zitten.

In 3 lessen leert men:

• agendagebruik/plannen
• aanpak blokken huiswerk
• focuslezen
• mindmappen/sleutelwoorden uit de tekst halen
• pictogrammen tekenen
• woorden en begrippen leren m.b.v. leerkaartjes

 

 

Hoe doet Praktijk Kompas dat precies?

 

Mijn werkwijze is gebaseerd op handelings- en oplossingsgericht werken. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.

 

Kennismaking/intake

In het eerste contact kijken we of uw hulpvraag en mijn aanbod op elkaar aansluiten.

U wordt verzocht beschikbare toets- en onderzoeksgegevens van uw kind mee te nemen of later aan te leveren. We gaan de hulpvraag in kaart brengen. We bespreken de ontwikkeling van uw kind, het leerprobleem en vooral de leermogelijkheden.

Indien u toestemt wordt er contact opgenomen met de leerkracht van uw kind.

Goede samenwerking met de school werkt positief in het leerproces.

 

Handelingsplan

Met de verzamelde gegevens uit de intake wordt, indien nodig, een handelingsplan opgesteld. Hierin worden doelen en aanpak van de begeleiding beschreven. Er wordt overlegd met u, uw kind en eventueel  met de school.

 

Evaluatie

Na 8 tot 12 begeleidingsmomenten volgt een evaluatie:

• welke doelen zijn behaald

• waar zit de groei van uw kind

• wat heeft hij/zij nog nodig

 Uw kind krijgt een map mee naar huis met voortgang en opdrachten.

 

 

Waar

 

Remedial Teaching

Tijdens- en na schooltijd, bij voorkeur tijdens schooltijd op school, of bij mij thuis.

 

Citotraining

Individueel of in kleine groepjes, na school.

 

Training studievaardigheden

In groepjes van 3-5 leerlingen bij mij thuis op maandag en dinsdag van 16.00-17.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen: zondag 11.00-12.00 uur.

Voor leerlingen groep 7 en 8: woensdagmiddag in overleg.

 

Bijles

Na schooltijd volgens afspraak.

Individueel of in kleine groepjes

NB: materialen zijn inclusief, soms vraag ik een kleine bijdrage voor leerling-gebonden materiaal, zoals oefenboekjes.

Tarieven

 

Kennismaking/intake: vrijblijvend en kosteloos

Remedial Teaching

 

Citotraining

6 bijeenkomsten van 60 minuten, in kleine groepjes, inclusief materialen

individuele training

 

 

Training studievaardigheden

6 bijeenkomsten van 60 minuten, inclusief materialen en cursusboek

3 bijeenkomsten van 60 minuten, inclusief materialen

individuele training: prijs in overleg

 

Bijles

 

Uurtarief:

• Opstellen handelingsplan

• evaluatie

• overleg op school

 

Reiskosten

 

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

 

Afzeggen voor een behandeling graag 24 uur van te voren, anders moet ik de prijs voor de afgesproken behandeling rekenen.

 

euro/uur

 

-

45,00

 

 

195,00

35,00

 

 

 

279,95

95,00

 

 

25,00

 

 

in overleg

in overleg

in overleg

 

0,19 ct/km

 

 

 

 

 

 

LBRT

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (lbrt.nl).

Zo blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en onderhoud ik contacten met andere collega’s.

Contact

 

Mijn naam is Monique Hielkema. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. In 1989 ben ik afgestudeerd aan de HBOV te Nijmegen. Ik heb vervolgens zo’n 13 jaar gewerkt als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg. In 2004 heb ik de docentenopleiding Zorg en Welzijn afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik lesgegeven op een ROC.

 

Na de geboorte van mijn 2e en 3e kind had ik een kleine baan bij Studiekring, een instituut voor huiswerkbegeleiding.

 

Toen de kinderen wat ouder werden ben ik de PABO gaan volgen aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Tijdens deze studie kwam ik erachter dat mijn affiniteit ligt bij de begeleiding van kinderen met leerproblemen.

Zo heb ik de switch gemaakt naar Master Special Education Needs aan de HU (Hogeschool Utrecht). Tijdens deze studie heb ik stage gelopen in het reguliere basisonderwijs en speciaal onderwijs.

 

Het werken met kinderen ligt mij nauw aan het hart. Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en heeft daar soms extra begeleiding bij nodig. Zojuist heb ik de training 'Snel leren = leuk leren' afgerond.

 

 

 

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Monique Hielkema

Apolstraat 13

6813 KA  Arnhem

026 351 29 59

06 122 125 15

 

Ontwerp: Metmateman.nl (Regine Mateman)